Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Univerzita Pardubice – Dopravní fakulta Jana Pernera
České vysoké učení technické - Dopravní fakulta
Žilinská univerzita v Žiline - Stavebná fakulta
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Český hydrometeorologický ústav

Vás srdečně zvou na

 


VII. česko-slovenskou konferenci
Doprava, zdraví
a životní prostředí
 

 

7. – 8. 11. 2016

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Brno

SLOVO ÚVODEM

Dovolujeme si Vás pozvat na sedmý ročník česko-slovenské konference Doprava, zdraví a životní prostředí, která se bude konat ve dnech 7. – 8. 11. 2016 v sídle Centra dopravního výzkumu v Brně.

Cílem letošního ročníku konference je přinést nové informace a poznatky z oblasti udržitelné mobility a jejího plánování ve vztahu k životnímu prostředí a zdraví.

Jménem vědecké rady konference se na Vás těší

Ing. Jiří Jedlička

 

TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ KONFERENCE

„Udržitelná mobilita a plánování jako prostředek pro kvalitní život v čistém životním prostředí“

Vyzýváme odborníky a pracovníky státní správy, kteří mají zájem prezentovat na konferenci nové poznatky, výsledky své práce nebo chtějí referovat o zkušenostech z praxe, aby přihlásili do programu konference referáty nebo plakátová sdělení v rámci témat:

  • Dopravní plánování, zpracování plánů městské udržitelné mobility;
  • Doprava a zdraví člověka – hluk a znečištění složek životního prostředí (ovzduší, voda, půda);
  • Čistá doprava – alternativní energie a paliva, LCA.

Konference je určena pro pracovníky vysokých škol, výzkumných ústavů, zaměstnance státní správy a samosprávy, studenty a odbornou veřejnost. Akce je akreditována podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

MÍSTO KONÁNÍ

Místo konáníCentrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Tel: (+420) 541 641 711
Fax: (+420) 541 641 712
www.cdv.cz

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

  do 31. 5. 2016 přijímání přihlášek referátů a plakátových sdělení (abstrakty)
  do 10. 6. 2016 sdělení o přijetí příspěvku
  do 19. 8. 2016 odevzdání příspěvků – full texty
  do 19. 8. 2016 vypracování recenzí a opravy příspěvků
  do 21. 10. 2016 závazná registrace a úhrada vložného

 

 

organizátor

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

záštita konference

 

Logo Ministerstvo zdravotnictví

 

Logo Ministerstvo životního prostředí

 

Logo Ministerstvo dopravy

 

Úřadu vlády

partneři konference


Logo partner: EnviWeb


Logo partner: TPSD

úvod   |   program   |   vložné   |   příspěvky   |   registrace   |   dokumenty   |   kontakty   |   logo facebook
frantisek.vomacka@cdv.cz