Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Vysoké učení technické v Brně – Fakulta strojního inženýrství
České vysoké učení technické - Dopravní fakulta
Žilinská univerzita v Žiline - Stavebná fakulta
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Český hydrometeorologický ústav

Vás srdečně zvou na

 


X. česko-slovenskou konferenci
Doprava, zdraví
a životní prostředí
 

 

17. – 18. 10. 2022

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Brno

CÍL KONFERENCE

Cílem letošního ročníku konference je přinést aktuální poznatky z oblasti vlivu dopravy na kvalitu ovzduší, hlukovou zátěž a celkové znečištění životního prostředí.

Konference je určena pro pracovníky státní správy a samosprávy, výzkumných ústavů, vysokých škol, studenty, odbornou veřejnost a je akreditována podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

 

TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ KONFERENCE

„Doprava a kvalita života z pohledu čistoty ovzduší, hlukové zátěže a dopadů na ostatní složky životního prostředí“

MÍSTO KONÁNÍ

Místo konáníCentrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Tel: (+420) 541 641 711
Fax: (+420) 541 641 712
www.cdv.cz

 

 

organizátor

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

záštita konference

 

Logo Ministerstvo zdravotnictví

 

Logo Ministerstvo životního prostředí

 

Logo Ministerstvo dopravy

partněři konference


Logo partner: EnviWeb


 

úvod   |   program   |   vložné   |   příspěvky   |   registrace   |   dokumenty   |   kontakty   |   logo facebook
frantisek.vomacka@cdv.cz