X. česko-slovenská konference Doprava,
zdraví a životní prostředí

17. – 18. 10. 2022 Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Brno
Na konferenci Vás srdečne zvou
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Vysoké učení technické v Brně – Fakulta strojního inženýrství
České vysoké učení technické - Dopravní fakulta
Žilinská univerzita v Žiline - Stavebná fakulta
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Český hydrometeorologický ústav

POD ZÁŠTITOU

CÍL KONFERENCE

Cílem letošního ročníku konference je přinést aktuální poznatky z oblasti vlivu dopravy na kvalitu ovzduší, hlukovou zátěž a celkové znečištění životního prostředí.

Konference je určena pro pracovníky státní správy a samosprávy, výzkumných ústavů, vysokých škol, studenty, odbornou veřejnost a je akreditována podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

 

TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ KONFERENCE

„Doprava a kvalita života z pohledu čistoty ovzduší, hlukové zátěže a dopadů na ostatní složky životního prostředí“

MÍSTO KONÁNÍ

Místo konání

Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Tel: (+420) 541 641 711
Fax: (+420) 541 641 712
www.cdv.cz

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

 do 31. 5. 2016přijímání přihlášek referátů a plakátových sdělení (abstrakty)
 do 10. 6. 2016sdělení o přijetí příspěvku
 do 19. 8. 2016odevzdání příspěvků – full texty
 do 19. 8. 2016vypracování recenzí a opravy příspěvků
 do 21. 10. 2016závazná registrace a úhrada vložného

 

 

Kontakt
tel: +420 541 641 711
e-mail: cdv@cdv.cz
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Stránky
Důležité odkazy

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.