XI. česko-slovenská konference
Doprava, zdraví a životní prostředí 8. – 9. 10. 2024

Na konferenci Vás srdečne zvou


Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Vysoké učení technické v Brně – Fakulta strojního inženýrství
České vysoké učení technické - Dopravní fakulta
Žilinská univerzita v Žiline - Stavebná fakulta
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Český hydrometeorologický ústav

Cíl konference

Cílem letošního ročníku konference je přinést nové poznatky z oblasti dopravy a jejího vlivu na kvalitu ovzduší, hlukovou zátěž a životní prostředí.

Konference je určena pro pracovníky státní správy a samosprávy, výzkumných ústavů, vysokých škol, studenty, odbornou veřejnost a je akreditována podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

Místo konání


Hotel Termal Mušov
Pasohlávky ev. č. 54
691 22 Pasohlávky

Kontakt

Tel.: (+420) 775 787 016
info@hoteltermal.cz
https://www.hoteltermal.cz/

Partner

Záštita

Kontakt
tel: +420 541 641 711
e-mail: cdv@cdv.cz
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Stránky
Důležité odkazy

Copyright © 2024
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.