PROGRAM

17. 10. 2022
8:30 – 9:30Prezence účastníků / ranní káva
9.30-10.00Úvodní slovo spojené s vystoupením hostů
10.00 – 11.00Přednáškový blok I - „Ovzduší“
Jandačka, D. (ŽU) Vplyv rekonštrukcie mestskej križovatky na zmenu znečistenia ovzdušia okolitého prostredia.
Hellebrandová, L. (ZUOVA) Vyhodnocení účinnosti nadlimitního čištění na území Ostravy.
Helán, T. (JmK) Monitoring ovzduší při pálení zahradního odpadu v otevřených ohništích.
Diskuse
11.00 – 11.10Přestávka
11.10 – 11.50Přednáškový blok II - „Emise“
Vojtíšek, M. (ČVUT) Vliv stylu jízdy na emise nanočástic z automobilových diskových brzd.
Poul, A. (CDV) Komparace emisí hybridního vozidla v reálném provozu při nastavení udržování různých hladin nabití baterie.
11.50 – 13.00Oběd
13.00-14.00Přednáškový blok III - „Ovzduší“
Novák, Z. (ENVItech) Nízkonákladové senzory pro měření kvality ovzduší.
Mikeš, O. (Recetox) Multisenzorová kampaň v Brně: Projekt IKARUS
Cigánková, H. (AV ČR) Biodostupnost prvků a oxidativní potenciál městského aerosolu.
Diskuse
14.00 – 14.20Coffee break
14.20 – 15.40Přednáškový blok IV - „Ovzduší“
Vít, R (CDV) Monitoring kvality ovzduší v Jihomoravském kraji a na Vysočině
Pelikán, L. (CDV) Možnosti využití ekonomických nástrojů pro snižování emisí v silniční dopravě.
Ličbinský, R. (CDV) Vliv dopravy na kvalitu ovzduší v Brně.
Jedlička, J. (Ekotoxa) Zkušenosti a dílčí výstupy projektu Krajský akční plán pro oblast ochrany ovzduší v Moravskoslezském kraji.
Diskuse
17:30Doprovodný program konference
Komentovaná prohlídka centra města Brna
20:00 – 23.00Společenský večer
18. 10. 2022
9.00 – 10.00Přednáškový blok V - „Hluková zátěž z dopravy“
Křivánek, V. (CDV) Peněžní ocenění nákladů běžné a nízkohlučné obrusné vrstvy a dopadů na zdraví.
Kresl, D. (ZUOVA)Novela předpisů v ochraně veřejného zdraví před hlukem z dopravy.
Bret, O. (ČVUT) Výsledky dlouhodobého sledování tramvajových srdcovek z pohledu hluku a ojetí.
Diskuse
10.00 – 10.20Coffee break
10.20 – 11.40 Přednáškový blok VI - „Doprava a okolní prostředí“
Mertl, J. (CENIA) Indikátory zranitelnosti dopravy změnou klimatu.
Rožnovský, J. (ČHMÚ) Tepelný ostrov města.
Dostál, I. (CDV) Krajina moravsko-slovenského pomezí a konektivita pro volně žijící živočichy v projektu SaveGREEN.
Havlíček, M. (CDV ) Význam říčních přívozů v dopravě v minulosti a současnosti.
Diskuse
11.40 – 12.40Oběd
12.40Exkurze – odborné laboratoře CDV

Změna programu vyhrazena.

Kontakt
tel: +420 541 641 711
e-mail: cdv@cdv.cz
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Stránky
Důležité odkazy

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.