PROGRAM

19. 11. 2018

Čas Akce
8:30 — 9:30 Prezence účastníků
9:30 — 10:00 Úvodní slovo spojené s vystoupením hostů
10:00 — 10:20 Coffee break
10:20 — 12:00 Přednáškový blok I - „Ovzduší a doprava“
Moderátor – Ing. Dana Potužníková (ZUOVA)
Šperka, J. (ČMI) Metrologie pro měření kvality ovzduší
Ličbinský, R. (CDV) Výhody a nevýhody měření kvality ovzduší s využitím senzorů
Chaloupecký, P. (ENVItech Bohemia) Aplikace nízkonákladových senzorů pro měření kvality ovzduší v souvislosti s dopravními opatřeními
Jandačka, D. (ŽU) Faktory determinujúce kvalitu ovzdušia vo funkčných mestských územiach
Huzlík, J. (CDV) Kvalita ovzduší v městském prostředí
Diskuze
12:00 — 13:00 Oběd
13:00 — 14:40 Přednáškový blok II - „Ovzduší a doprava“
Moderátor – Doc. Ing. Daniela Ďurčanská, CSc. (ŽU)
Pelikán, L. (CDV) „COPERT 5“ – nová metodika modelování emisí ze silniční dopravy na národní úrovni
Pelikán, L. (CDV) Ovlivnění produkce emisí použitím klimatizace
Janatová, L. (ČHMÚ) Šíření znečišťujících látek v ovzduší v okolí dopravních komunikací
Skácel, J. (ČVUT) Černé ovce – detekování vozidel, která nadměrně znečišťují emisemi tuhých částic za použití vzdáleného měření
Vojtíšek, M. (ČVUT) Nová motorová paliva a výfukové emise zdravotně rizikových látek: Relativní důležitost vlivů paliva, konstrukce, seřízení, údržby, obsluhy a provozních podmínek motoru.
Diskuze
14:40 — 15:00 Coffee break
15:00 — 16:20 Přednáškový blok III - „Hluková zátěž z dopravy“
Moderátor – Doc. Ing. Kristýna Neubergová, Ph.D. (ČVUT)
Hellmuth, T. (ZÚ Ostrava) 3. Kolo strategického hlukového mapování v ČR
Potužníková, D. (ZÚ Ostrava) Aplikace staré hlukové zátěže z dopravy v praxi
Bret, O. (ČVUT) Aplikace inovativní protihlukové clony na tramvajové trati v Praze Hloubětíně
Křivánek, V (CDV) Problematika obrusných vrstev se sníženou hlučností na pozemních komunikacích a jejich udržitelnost
Diskuze
18:00 Doprovodný program konference
Prohlídka protiatomového krytu 10-Z pod Špilberkem
20:00 Společenský večer

Doprovodný program – komentovaná exkurze krytu 10-Z. Stavba byla s největší pravděpodobností započata roku 1943 a původně objekt sloužil jako protiletecký kryt. Po válce sloužil jako vinárna, nicméně s nástupem komunismu byl převzat Československou lidovou armádou. Ta tyto prostory v naprostém utajení přebudovala na protiatomový bunkr, který nesl krycí označení „10-Z“. Více informací se dozvíte ZDE. Z bunkru se odebereme do restaurace Baroko na večeři. Restaurace se nachází ve sklepeních minoritského kláštera sv. Janů.

20. 11. 2018

Čas Akce
9:00 — 10:00

Přednáškový blok IV - „Udržitelná doprava“
Moderátor – Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. (CDV)

Beneš, J. (KHS MSK) Do práce zdravě
Špička, L. (CDV) Místní akční plány pro rozvoj elektromobility
Brůhová, H. (Univerzita JEP) Strategické dopravní plánování ve městech: role a postoje aktérů a bariéry udržitelnosti
Diskuse
10:00 — 10:20 Coffee break
10:20 — 11:20

Přednáškový blok V - „Doprava a okolní prostředí“
Moderátor – Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. (CDV)

Rožnovský, J. (ČHMÚ) Teplota vzduchu v pakujícím autě
Dostál, I. (CDV) Projekt TRANSGREEN – přeshraniční spolupráce v oblasti harmonizace dopravní infrastruktury a biodiverzity v karpatské oblasti
Anděl, P. (Evernia) Bioindikace vlivu dopravy na lesní ekosystémy v blízkosti zatížených komunikací
Diskuze
11:20 — 12:00 Exkurze po odborných laboratořích CDV
12:00 Oběd

Postery

Neubergová, K., (ČVUT) Dopravně emisní modely.
JPlachá, H., Bitter, M., Goll, P., Kufel, J., Rychlíková, E. a kol. (ČHMÚ) „OdCom“ je projekt i o měření UJČ a o dopadech vlivu vysokých početních koncentrací částic na zdraví.

organizátor

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

záštita konference

 

Logo Ministerstvo zdravotnictví

 

Logo Ministerstvo životního prostředí

 

Logo Ministerstvo dopravy

partněři konference


Logo partner: EnviWeb


Logo City One

úvod   |   program   |   vložné   |   příspěvky   |   registrace   |   dokumenty   |   kontakty   |   logo facebook
frantisek.vomacka@cdv.cz