PROGRAM

Pondělí 7. 11. 2016

Čas Akce
8:30 — 9:30 Prezence účastníků
9:30 — 10:00 Úvodní slovo spojené s vystoupením hostů
10:00 — 10:20 Coffee break
10:20 — 12:00

Přednáškový blok I - „Doprava a ovzduší“
Moderátor – Ing. Dana Potužníková (ZUOVA)

 • Skeřil, R. (ČHMÚ)
  Vliv dopravy na kvalitu ovzduší v Brně
 • Ličbinský, R. (CDV)
  Ovlivňuje silniční tunel kvalitu ovzduší také v jiných částech města?
 • Huzlík, J. (CDV)
  Kontaminace ovzduší polycyklickými aromatickými uhlovodíky
 • Fullová, D. (ŽU)
  Laboratórne porovnanie obrusných vrstiev vozoviek na základe produkovaných tuhých častíc
 • Moravcová, E. (HS, Praha)
  Praha – zdraví a životní prostředí
 • Diskuze
12:00 — 13:00 Oběd
13:00 — 14:00

Přednáškový blok II - „Hluková zátěž dopravou“
Moderátor – Doc. Ing. Daniela Ďurčanská, CSc. (ŽU)

 • Hellmuth, T. (ZUOVA)
  2. kolo strategického hlukového mapování v ČR
 • Potužníková, D. (ZUOVA)
  Novela předpisů v ochraně veřejného zdraví před hlukem z dopravy v praxi
 • Křivánek, V. (CDV)
  Změna hlučnosti povrchů silničních komunikací hodnocená metodou malé vzdálenosti (CPX) na území ČR
 • Diskuze
14:00 — 14:20 Coffee break
14:20 — 16:00

Přednáškový blok III - „Doprava a její vlivy na okolní prostředí“
Moderátor – Doc. Ing. Kristýna Neubergová, Ph.D. (ČVUT)

 • Dostál, I. (CDV)
  Průchodnost páteřní dopravní infrastruktury pro volně žijící živočichy
 • Zítková, J. (ČZU)
  Bioindikace vlivu chemické zimní údržby komunikací na smrk ztepilý (Picea abie)
 • Náplavová, M. (UO)
  Individuální rizika mimořádných událostí v železniční dopravě
 • Balco, L (BioWell)
  Přístrojová technika pro měření kvality ovzduší
 • Rožnovský, J. (ČHMÚ)
  Výskyt sněhové pokrývky a doprava
 • Diskuze
18:00 Doprovodný program konference
Prohlídka brněnského podzemí – Kostnice u sv. Jakuba
20:00 Společenský večer

Úterý 8. 11. 2016

Čas Akce
9:00 — 10:00

Přednáškový blok IV - „Udržitelná doprava“
Moderátor – RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.

 • Tym, A. (UK)
  Udržitelná doprava v České republice pohledem jejích aktérů
 • Trojan, K. (Mag. m. Jihlavy)
  Aplikace principů udržitelné mobility v Jihlavě
 • Martolos, J. (EDIP)
  Využití dopravního modelování při plánování udržitelné mobility Plzně
 • Diskuze
10:00 — 10:20 Coffee break
10:20 — 11:40

Přednáškový blok V - „Udržitelná doprava“
Moderátor – Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. (CDV)

 • Brůhová, H. (CDV)
  Management mobility a jeho role v městském plánování
 • Mikolášek, I. (VUT)
  Faktory ovlivňující ochotu jezdit na kole nebo autem ve smíšeném dopravním proudu
 • Martinek, J. (CDV)
  Iniciativa „Město s dobrou adresou“ pomáhá městům
 • Anděl, P (Evernia)
  Kontaminace životního prostředí v okolí komunikací
 • Diskuze
11:40 — 13:00 Exkurze po odborných laboratořích CDV
13:00 — 13:30 Oběd

Postery

Hykš, O., Neubergová, K. (ČVUT) Vliv kongescí na ekonomii a ekologickou stopu individuální automobilové dopravy
Janatová, L., Novák, V., Plachá, H. (ČHMÚ) Šíření znečišťujících látek v ovzduší v okolí dopravních komunikací
Bucková, M. (CDV) Detekce ekotoxicity s pomocí přístroje AlgaTox
Beneš, J. (KHS Ostrava) Spolupráce KHS na tvorbě Integrovaného plánu mobility Ostrava
Libosvár, T., Šikula T., Lichovníková, V. (HBH Projekt), Ernst, M. (MZLU) GeneDbase – Genetická databanka vybraných druhů savců ČR k využití pro udržitelný rozvoj dopravy

organizátor

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

záštita konference

 

Logo Ministerstvo zdravotnictví

 

Logo Ministerstvo životního prostředí

 

Logo Ministerstvo dopravy

 

Úřadu vlády

partneři konference


Logo partner: EnviWeb


Logo partner: TPSD

úvod   |   program   |   vložné   |   příspěvky   |   registrace   |   dokumenty   |   kontakty   |   logo facebook
frantisek.vomacka@cdv.cz