KONTAKTY

Vědecká rada konference

 • Mgr. Roman Ličbinský, Ph.D. (Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.) předseda vědecké rady
 • Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. (Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.)
 • Mgr. Robert Spáčil, Ph.D. (Ministerstvo dopravy ČR)
 • Ing. Dana Potužníková, Ph.D. (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě)
 • Doc. Ing. Daniela Ďurčanská, CSc. (Žilinská univerzita)
 • Doc. Ing. Kristýna Neubergová, Ph.D. (České vysoké učení technické)
 • Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc. (Český hydrometeorologický ústav)
 • Doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (Vysoké učení technické v Brně)
 • Mgr. Vojtěch Stráník (Ministerstvo životního prostředí)

Organizační výbor

 • Mgr. Ivo Dostál
 • Ing. Vilma Jandová
 • Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.
 • Bc.Hana Estefányi

Adresa

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno

Tel.: 541 641 711
Fax.: 541 641 712
Web: www.cdv.cz
E-mail: vilma.jandova@cdv.cz

Kontakt
tel: +420 541 641 711
e-mail: cdv@cdv.cz
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Stránky
Důležité odkazy

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.