KONTAKTY

Vědecká rada konference

 • Mgr. Roman Ličbinský (Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.) předseda vědecké rady
 • Ing. Jiří Jedlička (Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.)
 • Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. (Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.)
 • Mgr. Robert Spáčil, Ph.D. (Ministerstvo dopravy ČR)
 • Ing. Magdalena Burešová (Ministerstvo životního prostředí ČR)
 • Ing. Dana Potužníková (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě)
 • Doc. Ing. Daniela Ďurčanská, CSc. (Žilinská univerzita)
 • Doc. Ing. Kristýna Neubergová, Ph.D. (České vysoké učení technické)
 • Ing. Marie Sejkorová, Ph.D. (Univerzita Pardubice)
 • Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc. (Český hydrometeorologický ústav)

Organizační výbor

 • Mgr. Ivo Dostál
 • Ing. Vilma Jandová
 • Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.
 • Bc.Hana Estefányi
 • Sabina Jánošíková

Adresa

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno

Tel.: 541 641 711
Fax.: 541 641 712
Web: www.cdv.cz
E-mail: vilma.jandova@cdv.cz

organizátor

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

záštita konference

 

Logo Ministerstvo zdravotnictví

 

Logo Ministerstvo životního prostředí

partněři konference


Logo partner: EnviWeb


 

úvod   |   program   |   vložné   |   příspěvky   |   registrace   |   dokumenty   |   kontakty   |   logo facebook
frantisek.vomacka@cdv.cz