PŘÍSPĚVKY

Přihlášky referátů nebo plakátových sdělení budou přijímány do 24. 7. 2020 v elektronické podobě. Abstrakt v českém i anglickém jazyce prosíme zpracovat v MS Word v rozsahu ½ strany A4 při řádkování 1 a zaslat na mailovou adresu vilma.jandova@cdv.cz. Příspěvky budou přijímány v časové souslednosti do naplnění kapacity programu konference. Autoři přihlášených referátů nebo plakátových sdělení budou do 31. 7. 2020 informováni o akceptaci příspěvku.

V rámci konference bude vydán sborník příspěvků v českém jazyce s anglickými abstrakty a klíčovými slovy. Pokyny pro full texty příspěvků budou autorům zaslány elektronicky. Termín pro odevzdání full textů do sborníku je stanoven na 14. 9. 2020.

organizátor

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

záštita konference

 

Logo Ministerstvo zdravotnictví

 

Logo Ministerstvo životního prostředí

partněři konference


Logo partner: EnviWeb


 

úvod   |   program   |   vložné   |   příspěvky   |   registrace   |   dokumenty   |   kontakty   |   logo facebook
frantisek.vomacka@cdv.cz