PŘÍSPĚVKY

Přihlášky referátů nebo plakátových sdělení budou přijímány do 29. 6. 2018 v elektronické podobě. Abstrakt v českém i anglickém jazyce prosíme zpracovat v MS Word v rozsahu ½ strany A4 při řádkování 1 a zaslat na mailovou adresu  vilma.jandova@cdv.cz. Příspěvky budou přijímány v časové souslednosti do naplnění kapacity programu konference. Autoři přihlášených referátů nebo plakátových sdělení budou do 15. 7. 2018 informováni o akceptaci příspěvku.

V rámci konference bude vydán sborník příspěvků v českém jazyce s anglickými abstrakty a klíčovými slovy. Pokyny pro full texty příspěvků budou autorům zaslány elektronicky. Termín pro odevzdání full textů do sborníku je stanoven na 17. 9. 2018. Příspěvky budou podrobeny recenzi a autor bude dále vyzván k případným opravám. Termín odevzdání již recenzovaných a autorem opravených příspěvků je stanoven na 15. 10. 2018

organizátor

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

záštita konference

 

Logo Ministerstvo zdravotnictví

 

Logo Ministerstvo životního prostředí

 

Logo Ministerstvo dopravy

partněři konference


Logo partner: EnviWeb


Logo City One

úvod   |   program   |   vložné   |   příspěvky   |   registrace   |   dokumenty   |   kontakty   |   logo facebook
frantisek.vomacka@cdv.cz