PŘÍSPĚVKY

Přihlášky referátů nebo plakátových sdělení budou přijímány do 29. 6. 2018 v elektronické podobě. Abstrakt v českém i anglickém jazyce prosíme zpracovat v MS Word v rozsahu ½ strany A4 při řádkování 1 a zaslat na mailovou adresu  vilma.jandova@cdv.cz. Příspěvky budou přijímány v časové souslednosti do naplnění kapacity programu konference. Autoři přihlášených referátů nebo plakátových sdělení budou do 15. 7. 2018 informováni o akceptaci příspěvku.

V rámci konference bude vydán sborník příspěvků v českém jazyce s anglickými abstrakty a klíčovými slovy. Pokyny pro full texty příspěvků budou autorům zaslány elektronicky. Termín pro odevzdání full textů do sborníku je stanoven na 17. 9. 2018. Příspěvky budou podrobeny recenzi a autor bude dále vyzván k případným opravám. Termín odevzdání již recenzovaných a autorem opravených příspěvků je stanoven na 15. 10. 2018

organizátor

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

záštita konference

 

Logo Ministerstvo zdravotnictví

 

Logo Ministerstvo životního prostředí

partněři konference


Logo partner: EnviWeb


Logo City One

úvod   |   program   |   vložné   |   příspěvky   |   registrace   |   dokumenty   |   kontakty   |   logo facebook
frantisek.vomacka@cdv.cz